tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The fear of shitting yourself at any random time.
Gina had a bad case of Shit Terror.
viết bởi Bob Zeber 27 Tháng mười hai, 2010