tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
You you smash your balls into something and they explode.
I was grinding a rail on my skateboard when I stacked it and shit mah ballz
viết bởi mum-lel 06 Tháng sáu, 2013