A Phrase commonly used by germans on Halo 3. The pharse means that you are a noob and you are shit.it is pronounced sh-ee-t-new-b.
Hey blue team, you are a shit noob.
your mum was a shit noob in bed last night.
Shut up shit noob
viết bởi David Huw Jones 04 Tháng mười một, 2007
5 Words related to Shit noob
An individual so utterly n00b that the prefix shit must be attached first to illustrate their absolute shittiness.

NOTE: must be pronounced as a singular word
"You're a shitnoob"
"oi shitnoob"
viết bởi coleski 08 Tháng chín, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×