tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
the act of calling someone out
Mikey put Al's Shit on Blast for being late.
viết bởi HottestNiggaINDaHood2 08 Tháng chín, 2010