tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Vulgar way to refer to beans on toast, a common British delicacy.

The shit on a raft last night was perfect!
viết bởi Nathan J. Cooper 26 Tháng chín, 2007