tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
An exclamation used to express surprise.
Shit on a taco! that was scary
viết bởi taboo fat cat 17 Tháng sáu, 2011