tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the piece of excrement hanging down during a bowel movement
Damn I have a Shitacle hanging from my ass
viết bởi Ken Mishima 29 Tháng mười một, 2002