tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
so boring that taking a shit is less boring.
man this game is shitboring. i hate platform games...
viết bởi jonny four fingers 28 Tháng mười hai, 2009