tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Exclamation of dismay.
Mutton: Hoyt, it's leavin' time. We're twenty minutes late!
Trenchie: Shithorse!
viết bởi Smocko 05 Tháng mười một, 2004