tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Racial Term for Vietnamese people.
Person 1: God Dam Gooks took my shit
Person 2: Fucken Shitnamese ppl
viết bởi Yours Truly Urself 06 Tháng tám, 2009

Words related to Shitnamese

duck fob gooks viet vietnamese