Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
A Racial Term for Vietnamese people.
Person 1: God Dam Gooks took my shit
Person 2: Fucken Shitnamese ppl
viết bởi Yours Truly Urself 06 Tháng tám, 2009
9 9

Words related to Shitnamese:

duck fob gooks viet vietnamese