Top Definition
A more powerful and effective way of saying Biznitch; made by fusing shit and biznitch/bitch.
Can be used either as:

1) A profanity.
2) An insult. (Meaning bad or shitty)
3) A commonly used noun, that can replace almost all other nouns.
"Aww. SHITNITCH! I was SO close to getting that shot!"

"Oi! Shitnitch! Gimme back my wallet!"
"That exam was such a shitnitch."

"Sup shitnitches! Lets grab a shitnitch down by that slow-shitnitch shitnitch over by the shitnitch. Aww, C'mon! Don't be such a shitnitch, shitnitches, you know ol' shitnitch here is a shitnitch."
viết bởi MachineKingV2 17 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×