Top Definition
A dystopia mistaken for a utopia. A fool's paradise, or a hell on Earth. The worst of all possible worlds. A place only the depraved would think of as heaven, like a pig in shit.
Hollywood is a shitopia for borderline personalities.
viết bởi wondertrash 02 Tháng chín, 2009
A descriptive word to desribe something bad. Also meaning the oppostie of utopia. Utopias are good, shitopia is bad.
I just came in from the rain and my hair looks like complete shitopia.

Stop dancing you look like shitopia.

I feel like shitopia.

You look like complete shitopia.
viết bởi Playa Playaaaaa 02 Tháng mười hai, 2009
a very filthy place.
Kathmandu is a shitopia.
viết bởi uttam maharjan 28 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×