tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a brutal and life ruining saturday
My Shitterday sucked this weekend.
viết bởi KatyBaby 06 Tháng năm, 2010