tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Getting very drunk and high simultaneously throught the night until eventually passing out
dude, lets get shittied
viết bởi chicken licken3832876 28 Tháng sáu, 2009