Top Definition
Shmirnology (n): 1. A lifestyle involving an unnecessarily high consumption of food, constant laziness, excessive messiness, and bad hairstyles.

2. A way of life.
Person 1: What did your induction letter to Shmirnology say?
Person 2: It said "Eat some burgers, eat some donuts. Welcome to Shmirnology. Now Take us to Wendy's."
viết bởi Shmoods and Shmairns 27 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×