tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Although not used much at all it means a Shaun Murphy Fucker.
There are no examples sorry...
viết bởi Fatty 01 Tháng mười hai, 2003