tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
An STD you get from having sex with your shoes on.
Dude, my shoeteria is flaring up right now.
viết bởi kvnbrch 13 Tháng chín, 2010