tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Requesting a fight; or confrontation.
Yo, shoot me my round
viết bởi Mr.Monsta 25 Tháng hai, 2011