tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Taking a big brown dump in the toilet or on someone you love
Rob: I'm shootin the bees!

Thomas: Got a case of the brown als?
viết bởi T-slam 28 Tháng hai, 2013