Top Definition
1. The act of "having too much fun" in airplane bathrooms.

2. The act of blatantly checking someone out.
Dude, that girl over there is shoshing on you bad!
viết bởi creativewriter7 02 Tháng chín, 2010
Farsi or persian for piss
I shoshed all over his car and ruined his new paint job. >:)
viết bởi the Zad 27 Tháng mười một, 2004
A term that inebriated people use when they cannot enunciate SHEESH.

A term that expresses surprise.
Well, shosh! He is a lush.

Shosh, stop picking on me.
viết bởi lydz 10 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×