tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
English slang for somone thats dealing
Oi Gezza i know a brehdem shoting some potent
viết bởi Greg Osborne (Rev) 12 Tháng tám, 2007