tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Pocket size
The Suzuki Alto is a perfect, albeit showell sized, car for the corner shop owner.
viết bởi RPBA1 28 Tháng tám, 2008