tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Masturbating in the shower.
April was showermasturbating all last night.
viết bởi lollersk8zz 11 Tháng năm, 2010