Top Definition
A person who has the ability to make others smile. He loves smoking hookah and bumping good music in his pimped out car.

Goes to sleep early due to headaches. Asks mommy for medicine. Very difficult to wake up after this occurs. However your love for him is unconditional.
I was shozebing the other day
viết bởi kriptacrontalonic 25 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×