tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The keeper of the holy shig.
Hey, Shozogg. How's that holy shig you protect doing?
viết bởi Bolarg 14 Tháng bảy, 2003