tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
the action of using scissors without actually cutting anything
Sam stop shpagoogling, you're going to hurt someone
viết bởi Guitarcat999 25 Tháng mười một, 2012