Top Definition
A small amount of something
1. A short time period; usually between 5 min and 15 minutes.
2. 1-4.5 items
3. A "dab" or "pinch"
1. "I'll be there in a shpeckle! And by shpeckle, I mean 7 minutes!"
2. "I only want a shpeckle of m&m's, and by shpeckle, I mean a range of 1 to 4.5 m&m's"
3. "Okay, now you add a shpeckle of cinnamon to the cookie dough; and by shpeckle, I mean a "dab" or "pinch"
#small #short #dab #pinch #miniscule
viết bởi The Palinator 06 Tháng mười một, 2008
5 Words related to Shpeckle
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×