Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
What ever you want it to be.
Son that's shpesh.

What the shpesh you talkin bout?

Shpesh that.

SHPESH
viết bởi Harris M 30 Tháng tư, 2009
1 3

Words related to Shpesh:

anything nice shpish wack walin