tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
n; the inside of a pussy a.k.a. vagina
Have you ever felt the shphincta?
viết bởi Mario Fernandes 04 Tháng hai, 2004