tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A German soda that is a mixture of Coca Cola and Fanta.
I mix my own Shpizi, the store-bought one tastes too fanta-y to me.
viết bởi IsraeliChick 24 Tháng mười hai, 2009