Top Definition
v. To vomit in an unusually digusting manner.
n. Vomitous fluid, usually originating from the human bowels.
adj. Exceedingly grotesque; displeasing.
v. "Man, Joe drank too much and Shplabau'd all over my carpet."

n. "Joe, come clean up the Shplabau that you left after that party last night!"

adj. "That girl has a Shplabau face man, bleh!"
#puke #gross #displeasing #vomit #ugly #nasty #foul #disgusting #hangover
viết bởi Zazie 17 Tháng một, 2006
9 Words related to Shplabau
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×