Top Definition
v. To vomit in an unusually digusting manner.
n. Vomitous fluid, usually originating from the human bowels.
adj. Exceedingly grotesque; displeasing.
v. "Man, Joe drank too much and Shplabau'd all over my carpet."

n. "Joe, come clean up the Shplabau that you left after that party last night!"

adj. "That girl has a Shplabau face man, bleh!"
viết bởi Zazie 17 Tháng một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×