tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A sexual position that involves ejaculation, but not actual sexual intercourse.
Guesse who shplotzed Leah Remini...Jimmy Caan, the lucky bastard...
viết bởi meah-jo mumz 22 Tháng tư, 2011