tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Meaning to have sex/fuck/smash/smoosh
I want to shpoff you means I want to fuck you.

Lets shpoff means lets FUCK
viết bởi fooooooooookyouguy 24 Tháng mười, 2010