Top Definition
To be on a different astral plane usually with the aid of (but not limited to) mushrooms, LSD, or DMT
I feel...Shpongled.
viết bởi jsb22 26 Tháng mười hai, 2008
The act of acheiving the peak of a drug high. Usually at a humanly uncontrollable level.
Daniel, Loren and I were incredibly shpongled three thursdays ago, we laughed for roughly fourty-six minutes.
viết bởi Scott Bingle 15 Tháng mười một, 2007
‘to be shpongled’ means to be high on DMT or LSD
1. — Charlie, I’mma get shpongled tonight, gimme some de-em-tee.
2. Ronnie gets shpongled on every weekend; he’s got load of Dimitri
viết bởi dexter ‘acidhead’ morgan 03 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×