tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
A nickname for your dog, meaning sexy pup.
Come here shpup, come, get a treat!!
viết bởi jam5639 28 Tháng năm, 2011