tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The spare change you have after purchasing shrooms.
Cohlin: Hey man you have any change?
Ali: No, but I just bought some shrooms, so I got Shroom Change!
viết bởi OGMUSLIM 26 Tháng mười một, 2012