tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A "homie", friend, or "nigga", who smokes or is comfortable around marijuana or other drugs.
Yo, what up shrub nigga? You ready to get messed up tonight?
viết bởi theOLSN 20 Tháng ba, 2011