tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Stoned and drunk
He's shrunked! He's stoned and drunk.
viết bởi DazudoPlayer 15 Tháng bảy, 2012