Top Definition
1.(n) A rotten banana.
ex. There's a shshank in the trash!

2.(n)A sexy piece of ass.
ex. Did you see her mackin' on that shshank?!

3.(n)An obsessive Halo player.
ex. Dude you're such a shshank, stop playing Xbox!

4.(v)To act like a complete nub.
ex. Don't shshank at my party, man!

5.(adj)Sooooooooooooo good
ex. That was a shshankin' time!

6.(pn)Takes the place of "it".
ex. Where's your book?
I left shshank at home.

7.(adv)Jovially, casually
ex. We met shshankily on the wooded path.
Shshank is a skank-a-hoe
viết bởi Shshank 02 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×