tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A term said to someone to tell them to shut-up; close one's mouth.
Shut your mute, listening to you just makes everything worse!
viết bởi Dave Eddy 21 Tháng ba, 2003