tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a variation of "shut your trap"
You need to shut your shit.
viết bởi Sabby Louie 02 Tháng mười một, 2010