tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
One Crazy fuck
D00d take a look at Shuugo (is a nickname)
viết bởi nada 29 Tháng bảy, 2003