tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A turtle that has the ability to breath fire.
That's a Sibrand, not a turtle.
viết bởi Sibrand 27 Tháng sáu, 2011