tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The gangster way of saying "sick"
Rebel #1: I just robbed the police station.

Rebel #2: Sick em dre, thats hot.
viết bởi Thr33mo 30 Tháng một, 2010