tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When something is super sick and like legit chill at the same time
Dude that house party was soooo sickeasy
viết bởi sick easy123 30 Tháng sáu, 2010