tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Just as the gooch is the area between the balls and the sphinc, the side-gooch is the area between the balls and the legs.
My side-gooch smells like a genocide.
viết bởi Smegster. 10 Tháng mười một, 2010