tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Having sex with a deaf woman.
Aw, man, I can't believe you signbanged that deaf chick.
viết bởi M.A.N.K.O. 27 Tháng năm, 2010