Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The languge spoken by Sims.
"I can't understand my Sims"
"They must be speaking Simlish"
viết bởi Kayla 19 Tháng chín, 2004
83 9
 
2.
The official language used in the Sims.
Examples of Simlish:
Blarg E Narg!
Kay You
Koo Jah
Ooh Shang Da Day
viết bởi 1agg3r 29 Tháng sáu, 2011
20 9