tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to calm someone down in an overheated situation
Riley: Shut up Allison!!!

Allison: Simmer down Rambo!!
viết bởi Kangaroo Boy 26 Tháng ba, 2010